عکاسی صنعتی

نمونه کارها

عکاسی تلفن بی سیم Panasonic

عکاسی تلفن بی سیم Panasonic

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی کنترل کودک از راه دور Motorola

عکاسی کنترل کودک از راه دور Motorola

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی ریش تراش Babyliss

عکاسی ریش تراش Babyliss

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی متعلقات ماشین ریش تراش Babyliss

عکاسی متعلقات ماشین ریش تراش Babyliss

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی ریموت تلویزیون X Vision

عکاسی ریموت تلویزیون X Vision

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

عکاسی لپ تاپ Lenovo Z510

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی لپ تاپ لنوو Z510

عکاسی لپ تاپ لنوو Z510

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
لپ تاپ لنوو Z510

لپ تاپ لنوو Z510

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی ساعت فستینا

عکاسی ساعت فستینا

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی ساعت تیری ماگلر

عکاسی ساعت تیری ماگلر

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی ساعت کاندینو

عکاسی ساعت کاندینو

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو
عکاسی ساعت کاندینو

عکاسی ساعت کاندینو

توسط استودیو عکاسی صنعتی داتکو