طراحی آرم و لوگو

چرا طراحی آرم و لوگو (logo) توسط متخصصین طراح داتکو طراحی شود؟