نرم افزار ارسال پیامک

ارسال SMS تکی

از دفتر تلفن شخص مورد نظر را پیدا کرده و به راحتی متن یا متن های مورد نظر را برای وی SMS کنید.


قیمت: تماس بگیرید

ارسال SMS گروهی

جهت اطلاع رسانی می توانید گروه مشتریان خاص خود را انتخاب نمایید و به صورت گروهی به آن ها SMS ارسال نمایید.


قیمت: تماس بگیرید

ارسال SMS منطقه ای

به سادگی به منطقه یا محله خاص به تعداد مورد نظر SMS ارسال نمایید.


قیمت: تماس بگیرید

ارسال SMS در پاسخ و تشکر از تماس اشخاص

در صورت داشتن این نرم افزار همراه با نرم افزار CallerID پس از تماس اشخاص از طریق موبایل با شرکت شما متن تنظیم شده توسط شما، به صورت خودکار به آن ها SMS می گردد (تشکر تماس، متن تعطیل بودن شرکت مربوط به خارج از ساعت کاری و ...)


قیمت: تماس بگیرید

پاسخ های خودکار

می توانید به ازای هر متن پاسخی را تعریف کنید تا در صورت ارسال متن توسط مشتریان، نرم افزار پاسخ مورد نظر را به آن ها ارسال نماید (ارسال آدر شرکت در صورت دریافت کلمه آدرس و ...)


قیمت: تماس بگیرید