ریبونهای رنگی

Fargo 84051 Color Ribbon - YMCK

ریبون 4 رنگ مناسب برای چاپگر HDP5000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 84053 Clear HDP Film

فیلم ساده HDP مناسب برای چاپگر HDP5000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45000 DTC1250 YMCKO Ribbon with Cleaning Roller

ریبون تمام رنگی به همراه رزین مشکی مناسب برای کارت پرینتر فارگو DTC1250 و DTC1000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45010 DTC1000 YMCKOK Color Ribbon Kit

ریبون تمام رنگی به همراه رزین مشکی مناسب برای کارت پرینتر فارگو DTC1000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 84050 Ribbon, YMC Full Color Ribbon, no black panel

ریبون 3 رنگ، فاقد رنگ مشکی، مناسب برای کارت پرینتر فارگو HDP5000


قیمت: تماس بگیرید