ریبونهای تک رنگ

Fargo 45102 Premium Black (K) Cartridge with Cleaning Roller

ریبون منوکرومیک مشکی مناسب برای کارت پرینترهای فارگو DTC1000, DTC1000M, DTC4000,DTC1250,DTC c50


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45103 Blue Cartridge with Cleaning Roller

ریبون منوکرومیک آبی مناسب برای کارت پرینترهای فارگو DTC1000, DTC1000M,DTC4000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45104 Green Cartridge with Cleaning Roller

ریبون مونوکرومیک سبز مناسب برای کارت پرینترهای فارگو DTC1000, DTC1000M, DTC4000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45105 Red Cartridge with Cleaning Roller

ریبون منوکروم قرمز مناسب برای کارت پرینترهای فارگو DTC1000, DTC1000M, DTC4000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45106 White Cartridge with Cleaning Roller

ریبون منوکروم سفید مناسب برای کارت پرینترهای فارگو DTC1000,DTC1000M, DTC4000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45107 Gold Cartridge with Cleaning Roller

ریبون منوکرومیک طلایی مناسب برای کارت پرینترهای فارگو DTC1000, DTC1000M, DTC4000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 45108 Silver Cartridge with Cleaning Roller

ریبون منوکرومیک نقره‌ای مناسب برای کارت پرینترهای فارگو DTC1000, DTC1000M, DTC4000


قیمت: تماس بگیرید

Fargo 84060 Premium Black - K

ریبون منوکرومیک مشکی مناسب برای کارت پرینتر فارگو HDP5000


قیمت: تماس بگیرید