نرم افزار صدور فاکتور، سیستم فروش و انبار

ایجاد و ارسال انواع لیست قیمت

میتوانید کلیه محصولات و خدمات خود را تعریف کنید و انواع لیست قیمت ایجاد نمایید. ارسال لیست به صورت فکس، ایمیل، چاپ و ... امکان پذیر می باشد


قیمت: تماس بگیرید

استفاده از نرم افزار صدور فاکتور به جای Excel

با انتخاب مشتری مورد نظر از دفتر تلفن و مشخص کردن کالاهای درخواستی عملیات صدور فاکتور به راحتی انجام می گردد. ارسال فاکتور به صورت فکس، ایمیل، چاپ و ... امکان پذیر می باشد.


قیمت: تماس بگیرید

کنترل لحظه ایی موجودی انبار

با ثبت هر فاکتور موجودی انبار به صورت خودکار به روز می شود، همچنین در زمان صدور فاکتور می توان موجودی انبار را مشاهده نمود.


قیمت: تماس بگیرید

ثبت دریافت ها و پرداخت ها

می توان دریافت ها و پرداختی های مشتری را در سیستم ثبت نمود (نقد، چک، حواله و ...)


قیمت: تماس بگیرید

انواع گزارش از فاکتورها

در هر لحظه می توان انواع گزارش نموداری، جدولی و ... از فروش، سود و ... مشاهده نمود


قیمت: تماس بگیرید

لینک به نرم افزار حسابداری

امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری جهت ثبت خودکار فاکتورها در اسناد مالی موجود می باشد


قیمت: تماس بگیرید