نرم افزار پنل مدیریتی

مشاهده مانیتورهای کلیه پرسنل همزمان

می توانید بر روی مانیتور خود، مانیتور کلیه پرسنل را به صورت همزمان و یا تکی مشاهده کنید.


قیمت: تماس بگیرید

مشاهده تصاویر ذخیره شده مانیتورها مربوط به گذشته

می توانید در صورت عدم حضور در شرکت تصاویر مانیتور مربوط به گذشته هر یک از پرسنل را مشاهده نمایید.


قیمت: تماس بگیرید

امکان تعریف کیفیت تصاویر

در صورت تمایل به ثبت تصاویر طولانی مدت می توانید کیفیت تصاویر را پایین بیاورید و بالعکس.


قیمت: تماس بگیرید

امکان بایگانی تصاویر

در صورت نیاز می توانید جهت بایگانی تصاویر را بر روی هارد اکسترنال ذخیره کنید.


قیمت: تماس بگیرید

امکان نصب بر روی تعداد کامپیوترهای نامحدود

می توانید این سیستم را بر روی تعداد سیستم نا محدود نصب کنید.


قیمت: تماس بگیرید

امکان کنترل توسط SMS

در صورت نیاز می تواند از خارج از محل کار فرآیند ذخیره سازی تصاویر مربوط به مانیتور یک پرسنل خاص را توسط SMS فراخوانی کنید.


قیمت: تماس بگیرید